Anasayfa> Anadolu Lisesi Ders İçerikleri
Anadolu Lisesi Ders İçerikleri

Anadolu Lisesi Ders İçerikleri

MATEMATİK

Okulumuzda dünyadaki matematik eğitiminin en önemli parçası olan görsel ve 3 boyutlu materyaller tüm sınıf seviyelerinde kullanılır. Matematik somut bir hale getirilerek “farklılaştırılmış eğitim stratejileri” çerçevesinde, araştırma soruları ve günlük hayat projeleri ile matematiğin ne kadar önemli bir iletişim aracı olduğu ve hayatı anlamada problem çözmede matematiğin önemi ile ilgili farkındalık oluşturulur.

FEN BİLİMLERİ 

Geniş bir yelpazeyi kapsayan fizik, kimya, biyoloji dersleri bir bütünlük içerisinde oluşturulan fen bilimleri programı ile ezberden uzak, araştırma ve sorgulamaya dayalı deney ve proje çalışmalarını kapsar. Kandilli Koleji yaşadığımız çağın bilimsel gerekliliklerini içeren bir program ile özel tasarlanmış laboratuvarlarımızda bilimsel araştırma teknikleri ve becerilerini kazandırmayı, bu becerileri günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanılabilmeyi, bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecek sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

İnsanın kendini ve başkalarını keşfetmesini, kişisel gelişimini sürekli kılmasını sağlayan temel güç ve dünyadaki tüm toplumları birleştiren köprü iletişimdir. Kandilli Koleji’nde edebiyat derslerinin temel amacı Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserleri aracılığıyla öğrencilerimize dilin gücünü ve inceliklerini kavratmak, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçe’yi doğru ve etkili bir şekilde kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bununla beraber Ulusal Edebiyat mirasına olduğu kadar Dünya Edebiyatı mirasına da sahip, kültürlü, evrensel insani değerlerle donanmış, farklı anlayışlara sahip, başka kültürlere hoşgörüyle yaklaşan, bilgiye ulaşma ve sunum becerilerinde yetkinleşmiş bireyler yetiştirmektir. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlar doğrultusunda, uluslararası program ve yaklaşımlardan yararlanılarak dönem ve anlayışlara bağlı eserler ayrıntılı olarak tahlil edilmektedir.

Kandilli Koleji öğrencileri anadilini farklı ortamlarda en iyi şekilde kullanma becerilerini de geliştirmektedir. Zengin kütüphanemiz ve değişik öğrenme ortamlarında uygulanan derslerimiz, edebiyat ve kitap günlerimiz, Yaratıcı yazarlık ve drama kulüplerimiz, sinema – eleştiri günlerimiz, münazara ve şiir yarışmalarımızla öğrencilerimiz bu dersi unutulmaz tecrübelerle öğrenmektedirler.

UYGULAMALI DERSLER

Kandilli Koleji’nde Uygulamalı Dersler olarak Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar ve Bilişim Teknoloji ve Yazılım dersleri verilir ve kulüp çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin akademik olarak daha başarılı olabilmesi için sosyal anlamda gelişmesi ve özgüvenlerinin yüksek olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim dersleri ve kulüp çalışmaları bizler için önemlidir. Bu derslerin amacı Öğrencileri yakından tanımak; onların zihinsel, bedensel gelişimlerini, el becerilerini arttırmak ve gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

YABANCI DİL

Kandilli Anadolu Lisesi İngilizce Programında dinleme, okuma, yazma ve gramer becerileri büyük önem taşır. Öğrencilerimizin öğrenimini daha ileri seviyelere taşıması, konuşarak dil gelişimlerini ilerletmelerini, öğrenimle ilgili sorularını rahatça aşabilmeleri için gelişimlerine katkı sunacak diyalog ortamları oluşturulur. İngilizce derslerimiz, seviyelere uygun olarak ayrıştırılmış sınıflarımızda Main Course, reading ve speaking olarak işlenir. “Her dil yeni bir kültür, yeni bir dünyadır” anlayışıyla öğrencilerimize 2. yabancı dil olarak Almanca eğitimi sunulur ve bu lise hayatının sonuna kadar devam eder. Amaç öğrencilere yeni bakış açısı kazandırırken kültürler arası bilince sahip olmalarını sağlamaktır.

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilimler Dersleri: Tarih, Coğrafya, Felsefe , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Kandilli Kolejinde Sosyal Bilimler Derslerinin amacı  Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ulusal ve çağdaş değerleri özümsemiş, çalışkan, okuyan, araştıran, analitik düşünebilen, dünyada ve ülkesinde olup biten olaylara duyarlı, bilimsel yöntemleri kullanabilen, sorumluluk sahibi, inisiyatif alabilen, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, eleştirel düşünebilen, haklarının ve sorumluluklarının farkında olan, kendini anlatabilen gençler yetiştirmektir.