Anasayfa> Bilişim Eğitim Teknolojileri
Bilişim Eğitim Teknolojileri

Bilişim Eğitim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar.

Ortaokul 5,6 ve 7. sınıflarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde bilişim teknolojileri, bilgisayar donanım birimleri, bilgisayar ağları, Microsoft Office programları, blok temelli kodlama programları ele alınarak öğrenci merkezli bir ders yaklaşımı uygulanmaktadır.

Lisede 9. ve 10. sınıflarda Bilişim Teknolojileri Temelleri dersinde bilişim teknolojileri, etik ve güvenlik, algoritma, akış diyagramları, programlama, robotik kodlama, animasyon gibi konular ele alınarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Ortaokul ve Lise seviyesinde Bilişim Teknolojileri Dersi Hedefleri;

• Teknolojiyi yakından tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
• Bilgisayarın donanımını ve yazılımını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet güvenliği, siber zorbalık, bilişim etiği gibi kavramları öğrenme,
• Dijital vatandaşlık ilkelerine uyan bir birey olabilme,
• Resim, kelime işlem, sunum, tablolama programlarını amaca uygun kullanabilme,
• Grafik, video ve animasyon programlarını kullanabilme,
• Analitik düşünme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Metin tabanlı programlama dillerini öğrenip projeler geliştirebilme,
• Robotik materyaller ve seviyelere göre uygulamalarla kodlama eğitimi verilmesidir.

Diğer branş öğretmenleri ile yıl içinde ortak çalışmalar yapılarak müfredat ile ilgili dijital kaynaklar belirlenip Bilişim Teknolojileri derslerinde bilgisayar destekli öğretim ve disiplinlerarası çalışmalar gerçekleşmektedir. Her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde Windows işletim sistemli bilgisayarlardan oluşan 3D Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.