Anasayfa> Enerji Yönetim Sistemi Politikamız
Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi, En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı  ve devamlılığını sağlamayı, Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak  gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, Enerjinin dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması
için her türlü bilgi ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojileri takip etmeyi ve alternatif enerji kaynaklarını araştırmayı, İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim
Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini, Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı, Öğrenciler, veliler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı, Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasından ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı taahhüt ederiz.