Anasayfa> Fen Bilimleri
Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Eğitim bireyin içerisine doğduğu milli, manevi, kültürel değerler başta olmak üzere yetenek, beceri, estetik , tutum ve duyarlılık gibi davranışlar kazanılmasını içeren bir süreçtir. Bireyi öğrenmeye yönlendiren ise merak duygusudur. Okulumuzun fen bilimleri derslerinden  Kimya,Fizik,Biyoloji  derslerinde temel bilgiler öğrencilere gündelik hayatla ilişkilendirerek ve merak duygusunu besleyerek yaşam temelli öğrenim ile kazandırılmaktadır. Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerileri MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak öğrencilerimize, gözlem, deney yapma, veri toplama, problem çözme, laboratuvarda çeşitli etkinliklerle, deneyler ve projeler geliştirmek şeklinde kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimizi, kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Uygulanan deneme sınavları ve yazılı sınavlarla  öğrencilerimizin  başarılarına ve eksiklerine  ait dönütler alınması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin test çözme becerileri de gelişmektedir ve etütlerle başarıları daha da pekiştirilmektedir.

Kandilli koleji fen öğretiminde öğrencilerinin fen okuryazarı olarak yetişmesine önem vermektedir. Bunun için günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorunları fark edebilen, sorumluluk alabilen ve sorunları çözmede bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, araştırıp inceleyebilen, rapor hazırlayıp sunabilen, kendini ifade etme becerileri gelişmiş fen okuryazarı  bireyler geliştirmek eğitim anlayışımız arasında yer almaktadır. İtibar için önce eğitim ve 21. yy becerileri doğrultusunda Fen Bilimleri eğitimi anlayışına sahibiz.

 

Fen Bilimleri Ders İşleyişinde

-Doğayı anlayarak yaşadığını yorumlayabilme,

-Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilme,

-Pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olabilme,

-Bilimin toplumun gelişmesindeki önemini kavrayabilme,

-Doğaya, çevresine ve başta kendisine saygı duyarak bunu hayatında uygulayabilme

becerisi kazandırmaktır.

Derslerde işlenen konular; interaktif sunumlar, deneyler ve internet desteği ile pekiştirilir. Fen bilimlerindeki , son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması sağlanır

-Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanır.

-Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin desteğiyle proje çalışmalarını sürdürür ve geliştirdikleri projelerin okulumuzun desteğiyle yarışmalara katılımı sağlanır.

-MEB’in öğretim programına bağlı olarak TYT-AYT çalışmaları yapılır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanarak sağlanır.