Anasayfa> Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Kandilli Kolejinin farklı alanlarda ve kapsamlı eğitim sisteminde sanat merkezde yer alan bir komponenttir.  Sanat eğitimi; bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilinci harekete geçirmek için gereklidir. Sanat; öğrencinin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, iş birliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp o işi bitirme sevinci tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir. Sanat eğitimi; gözlem yapma, özgünlük, buluş ve kişisel yaklaşımları destekler. Pratik düşünceyi geliştirir ve öğrencinin sentez yapmasına yardımcı olur. Hedeflediğimiz sanat eğitimi araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmektir. Yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi, sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması, görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılmasını hedefleriz. Ders içeriklerimizi çağdaş eğitim uygulama ve metotlarından faydalanarak oluştururuz. Görsel Sanatlar derslerimizde resim, ebru, baskı,  seramik ve üç boyutlu çalışmalarla öğrencilerimize farklı teknikleri deneyimleme olanağı sunan disiplinler arası bir program yapılandırılmıştır. Okulumuzda öğrencilerimize yaratıcı düşüncelerini esere dönüştürecekleri uygun atölye ortamları sağlanarak yeteneklerinin farkına varmalarına ve yaratıcı davranışlar geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin performansları çeşitli sergi ve yarışmalarda izleyenlerle paylaşılmaktadır.