Anasayfa> Ödevsiz Eğitim Modeli
Ödevsiz Eğitim Modeli

Ödevsiz Eğitim Modeli

Kandilli Koleji’nde ezberden uzak, eleştiren, sorgulayan, değerlendiren, Analiz – Sentez yapabilen ve özetle öğrenmeyi öğreten bir eğitim anlayışı hakimdir. Bu sebeple amacımız, öğrencilerimizin sorumluluk bilincinin yüksek olması, kendi akademik ve sosyal gelişimleri açısından üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukları en iyi biçimde yerine getirmelerini sağlamaktır.

Öğrencimiz okuluna ödev kaygısı ve korkusu yaşamadan mutlu bir birey olarak gelir. Okul ortamında ve okul ders saatleri içerisinde akademik ihtiyaçları tespit edilir, ders performansını pekiştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Okulda yapılan ödevler eğitim koçları tarafından takip edilerek geri bildirim yapılır. Ödevsiz Okul Modeliyle öğrencimiz okul ders saatleri dışında dinlenme, entelektüel gelişimini sağlama ve duygusal beslenme için ailesi ve sosyal çevresi ile zaman geçirebilir.