Anasayfa> Yabancı Diller
Yabancı Diller

Yabancı Diller

Kandilli Koleji’nde Yabancı Dil Programı olarak İngilizce’nin yanında 2. Yabancı Dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Yabancı dil derslerinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kazandırılmaktadır. Bu yolla öğrencilerin farklı ortamlarda yazılı ve sözlü olarak akıcı bir şekilde kendini doğru ifade edebilmeleri ve uluslararası sınavlarda başarılı olmaları hedeflenmektedir.

İNGİLİZCE
Okulumuzda Yabancı Dil Eğitimi, dünyadaki en büyük üniversite yayını olan OXFORD UNIVERSITY PRESS ile beraber yürütülmektedir. İngilizce dersinde sınıflar kur sistemine göre ayrılmaktadır. Öğrencilerimiz Seviye Tespit Sınavı ile belirlenmiş, kendi seviyelerine uygun sınıflarda eğitim görmektedirler. Düzenli olarak yapılan seviye sınavlarındaki başarılarına göre kur düzeyleri değişmektedir. İngilizce derslerimiz, Main Course ve Skills dersleri olarak iki ana temada işlenmektedir. İki dersin de kendi kitabı bulunmaktadır. Öğrencilerin hem dil bilgisi, hem de dört temel yetenek olan dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla, görsel açıdan zenginleştirilmiş materyaller kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz İngilizce’yi eğlenerek öğrenmektedirler. İngilizce, günümüzde dünyada en çok konuşulan yabancı dildir. Eğitimimizdeki amacımız, öğrencilerimizin İngilizce’yi uluslar arası standartlarda uygun seviyede kullanmalarına yardımcı olmaktır.

ALMANCA

Kandilli Koleji’nde 2. Yabancı Dil olan Almanca eğitimi 5. sınıftan 11. sınıfa kadar verilmektedir. Öğrencilerimize cumartesi de dahil olarak haftalık 5 saat ders verilmektedir. Öğrencilerimiz derslerde Almanca ders kitabı, Almanca Akıllı Defter ve Almanca-Türkçe sözlük kullanmaktadır. Dersler Akıllı Tahta desteğiyle görsel yönden desteklenir bir şekilde işlenmektedir.

NEDEN ALMANCA?

Almancayı öğrenen bir birey, geniş bir kültürel ve tarihi birikime sahip olma fırsatını yakalayacaktır. Goethe ve Schiller`den, Peter Handke ve Thomas Bernhard`a kadar, Almanca dünya edebiyatı lisanıdır. Mozart, Bach ve Beethoven gibi ünlü müzisyenlerin anadili Almanca’dır. Bunun yanında, Almanya Türkiye’de en çok yatırım yapan ülkedir. 2013 yılında Türkiye’de yapılan yatırımın 4’te 1’ini Almanca konuşan ülkeler oluşturuyor. T.C. Ekonomi Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye’de 5726 Alman şirketi bulunmaktadır. (Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı)

Öğrencilerimize sağlanan Almanca 2. dil öğrenimi iş hayatlarında da avantajlı olmalarını sağlamaktadır.